top of page

ייצוג בכל העבירות הפליליות,

ייעוץ משפטי, מקצועי ואישי

זמינות 24/7

ייצוג בכל העבירות הפליליות.

אתי פורטל – אדרי  היא עורכת דין המתמחה בתחומי המשפט הפלילי, אשר מטפלת בכל סוגי התיקים הפליליים ביניהם תיקי פשיעה חמורה, מייצגת לקוחות לאורך כל ההליך הפלילי, משלב החשדות והכנה לחקירה במשטרה, ועד שלבי המעצר וניהול משפט. כמו כן מייצגת בכל הערכאות המשפטיות, החל מביהמ"ש השלום, ביהמ"ש המחוזי ועד לביהמ"ש העליון.

מאז הקמתו של המשרד, מקפידה עו"ד אתי פורטל - אדרי על שירות וטיפול ישיר ובלעדי ללקוחותיה, תוך מתן דגש על ייצוג מקצועי, אישי ודיסקרטי. פועלת ללא לאות עד להשגת היעד תוך מתן דגש משמעותי על שיח מתמיד עם הלקוח ועל הקשבה ואנושיות המתבקשים בזמנים אלו למצוקה בהם מצוי הלקוח.

הנני מאמינה כי השילוב המנצח בהוצאת הלקוח מן הסבך אליו הגיע דורשת מעטפת רחבה הטומנת בחובה ניסיון ידע ומקצועיות הבאים בד בבד עם אנושיות, הקשבה ועידוד בכדי לתת את השירות והייצוג האופטימלי.

משרדי חרט על דגלו לתת מענה מקצועי מהיר יסודי ואישי לכל לקוח תוך הבנה שהסתבכות בעבירות פליליות הינה חוויה לא פשוטה ומטלטלת לא רק ללקוחות, אלא גם לבני משפחתם, ומתוך ההבנה שהייצוג בהליך הפלילי הוא קריטי בשל העובדה כי יש ביכולתו להכתים עתידו של אדם ולחרוץ גורלות.

ייעוץ לפני

חקירה במשטרה

עבירות מין

עבירות המתה

מעצרים

עבירות רכוש

עבירות אלימות

ותקיפה

כתבי אישום

אלימות במשפחה

עבירות הונאה

סגירת

תיק פלילי

סמים

סחיטה ואיומים

עבירות נוער

bottom of page